Latvijas vēsture no SDK (KOB) skatījuma

vestureDievs svēti Latviju, Latvijas zemi un tautu. Latvijā dzīvo gandrīz 2 miljoni iedzīvotāju, katrs no tiem veido Latvijas sabiedrību un savā ziņā ņem dalību Latvijas vēsturē. Mūsu vēsture1, tā ir atstājusi pamanāmas pēdas mūsu tagadesošā kulturā un dzīvē. Atcerēsimies Latvijas vēsturi no pirmas neatkarības iegušanas.

1917. gads - Krievijā sākas revolūcija, cariskais režīms brūk, iestājas bezvaldība. Lai izcīnītu tiesības izveidot pirmo Latvijas Republiku latviešu strēlnieki palīdz Ļeņinam uzvarēt cīņā par valdību. Rezultātā Latvija 1918. gadā atdaloties no Krievijas iegust pirmo, savā vēsturē oficiālo neatkarību. Latvijā veidojas Tautas padome, kuru 1920. gadā nomaina Satversmes sapulce. 1922. gadā veidojas Padomju savienība Ļeņina un citu boļševiku vadībā. 1929. gadā pēc Ļeņina nāves varu pārņem Staļins. 1933. gadā Veimāras republikā jeb toreizēja Vācijā, par reihskancleru kļust Hitlers, kurš sāk veidot Vācijas Impēriju. No skolas programmas mums ir zināms tāds jēdziens kā difuzija, līdzīgs process notiek arī politikā, to deve par globalizāciju. Šis process ir objektīvs, tas nozīme, ka globalizācija notiek tik un tā neatkarīgi no mūsu vēlmēm. No abām Latvijas pusēm notiek ļoti strauja Vācijas un PSRS attīstība. Starp PSRS un Vāciju sākas konkurence. Kā rezultātā Vācija un PSRS noslēdz Molotova-Ribentropa paktu, pēc kura Latvijas teritorija tiek pievienota PSRS. 1941. gadā Vācija uzbrūk Padomju savienībai un pievieno Latviju sev. 2. Pasaules kara laikā PSRS atgūst šo teritoriju. 1991. gadā pēc PSRS sabrukšanas Latvija atkal kļūst neatkarīga. Un 2004. gadā pēc tautas referenduma Latvija tiek pievienota ES.

Līdzīga Latvijas teritorijas sadale bija arī pagatnē. Un Latvijas teritorija vienmēr piederēja stiprakai valstij šajā reģionā, kura noteica galvenos virzienus Latvijas politikā. Aprakstot šos notikumus atšķiras tikai to arējais izskats, vārdi un emocijas, būtība paliek tā pati. Bet kāpēc tā notiek? Liktenis? Tie, kas negrib iedziļināties šajā procesā, var tā uzskatīt. No mūsu skatījuma, cēlonis slēpjas Latvijas tautas uzvedībā, kuru nosaka tautas kultūra jeb informatīvi algoritmiskais uzvedības modelis, kurš veidojas katram indivīdam no agras bērnības. Kultūra jeb informatīvi algoritmiskais uzvedības modelis visbiežāk tiek pārkopēts no apkārtējiem cilvēkiem, parasti no ģimenes. Agrāk būtiskas izmaiņas tautas kultūrā notika ļoti reti. To parasti sekmēja kari, bads, epidēmijas un citi faktori, kuru dēļ darbojas indivīdu atlasīšana. Tie, kuru uzvedības modelis bija pielagots apstakļiem turpināja savu dzimtu, parēji izmira. Mūsdienās informatīva vide tik tālu attīstījās, ka ļauj ietekmēt jebkuru kultūru jau vienas paaudzes laikā bez milzīgiem cilvēku upuriem. Jautājums ir tikai, kas un ar kādiem nolūkiem izmanto šo ietekmi. Bet neatkarīgi no mūsu vēlmes šis process jau sen darbojas, galvenokārt no masu mēdijiem. Vienīgais veids, kā pašam to kontrolēt un regulēt ir būt izglītotam socioloģijas jautājumos un saprast kā darbojas mūsu psihe.

Latvijas ģeografiska novietojuma dēļ, Latvijai vienmēr būs jāpiedalas aktīvā sadarbībā ar stiprākām valstīm mūsu reģionā, vai pat jāpiedalas šo valsts politikas realizācijā. Vienīgais, ko mēs varam mainīt - mūsu statusu šajā procesā. Bet kāpēc mums tas viss ir vajadzīgs? Kā dēļ? Ja mēs negribam kāpt uz tiem pašiem grābekļiem, ja mēs gribam beidzot kļut par saimniekiem savā zemē, mums ir jāsak no pašiem pamatiem. Cilvēkus var sadalīt uz tiem, kuri savās bēdās vaino citus un uz tiem, kuri paši atbild par visu, kas ar viņiem notiek. Otrie panāk dzīvē daudz vairāk. Tāpat arī ar tautu. Latvijas tautai ir izvēle vai nu turpināt būt par pakalpiņiem stiprakām tautām, par biomasu globalajā politikā un dusmoties uz visu pasauli, vai nu attīstīties un kļūt par tiem kuri paši ņem dalību globalajā politikā, nosakot savu dzīvi. Tas nav viegls darbs. Bet mūsu vēsturē arī bija pietikoši daudz grūtību un tās mēs sēkmīgi pārvarējām. Dievs nemaina to, kas notiek ar cilvēkiem, kamēr cilvēki paši nemainīs sevi. Tagad mums beidzot paradījās iespēja iziet no šī apburtā loka, lai turpmāk paši noteiktu savu likteni. Lasiet un pētiet Sabiedrības Drošības Koncepcijas materiālus, papildinot savu izglītību vadīšanas procesos un kopā mēs veidosim mūsu nākotni labāku.

 

1 - multiplikācijas veidā to var apskatīt zamāk