Bībeles projekta saimnieku ilgtermiņa stratēģija korāniskā islāma sagraušanai

on .

Bībeles projekta saimniekiem viena no galvenajām globāla mēroga problēmām kulturoloģijas aspektā ir korāniskais islāms1.


Problēmas nozīmīguma iemesls tajā, ka globāli politiskā doktrīna, uz kuras pamata būvēta Rietumu politika, izriet no divām nostādnēm:

1) Tēze par ēbreju pārākumu pār pārējām tautām un pienākumu visiem pārējiem pakļauties un būt tolerantiem attiecībās pret ebrejiem.
2) Pasaules nopirkšana kopā ar visiem tās iedzīvotājiem un īpašumiem, pamatojoties uz jūdu mafiozi korporatīvo transnacionālo augļošanas monopolu.