Jidášův hřích ХХ sjezdu

1. Slepá propagandistická ulička
2. První následky 20. sjezdu a další otázky k tématu
3. Ledacos o umění lhát a dovednosti odhalovat lež
4. Kult osobnosti a Stalin
5. Referát N.S. Chruščova – krycí operace ve fašistické globální politice
6. Zednářství, marxismus, bolševismus – tři „rozdíly“
   6.1. Globální politika a zednářství
   6.2. Esoterismus a exoterismus v životě davově-„elitární společnosti“
   6.3. Marxismus jako nástroj zotročování
   6.4. Bolševismus a marxismus
7. Moc v SSSR: zednáři + „ideoví“ marxisté + byrokracie + bolševismus
   7.1. Pavouci ve sklenici
   7.2. Debyrokratizace
8. Jak pojmenovat rusky epochu, zahájenou XX sjezdem?

Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace

1. Krize nadstátního řízení
2. Neadekvátnost biblické nadnárodní moci
3. Objemnější alternativa
   3.1. Historická dominanta Ruské civilizace
   3.2. O čem hovoří ruský jazykový kód
   3.3. Východoevropská rovina: „tajná“ očividnost
   3.4. Kompaktně-občinný charakter života a jednota kultury různých občin
   3.5. Meziobčinné vztahy a Ruský duch
   3.6. Rus Veliká, Prvotní
   3.7. Transformace Rusi během mnohasetleté krize

MĚDĚNÝ JEZDEC — to vám není měděný had

(O nejstarší mafii v obrazech A. S. Puškina)

Obsah
Úvod
PŘEDMLUVA
PRVNÍ ČÁST
   Kapitola 1. Co se skrývá ve jméně?
   Hlava 2: Vlnobití různých úvah
   Hlava 3. Postavím si sobě…
   Hlava 4. „Zlé“ vlny a  „malý ostrov“
   Hlava 5. Lvi strážní
   Hlava 6. „Chci Ti porozumět…“
Odbočení č. 1
Odbočení č. 2
Odbočení č. 3
   Hlava 7. Nebo to vidí ve snu?
Část druhá
   Hlava 1. „Jiná“ a „nová“ voda
   Hlava 2. Svoboda zániku
   Hlava 3. Karmínem již bylo přikryto zlo
   Hlava 4. Tajemství „hraběte Chvostova“
   Hlava 5. Ani zvíře, ani člověk…
   Hlava 6. Zachránili se i lidé, i dobytek.
   Hlava 7. Svěží tradice…
ZÁVĚR

Fašizující «antifašizmus» liberálů

A analytické zápisce „Jejich kampf proti lidskosti“ (ze série „O aktuální situaci, č.1 (112) 2014“) jsme psali, že poté, co vedení Ruska nepřiznalo nacistický režim, porozený na konci února 2014 v Kyjevě tajnými službami USA rukama ukrajinských „majdanutých“, a dalo na vědomí, že bude profylaktovat pokusy realizovat analogický scénář v Rusku, domácí liberál-“antifašisté“ budou všechny přesvědčovat, že v Rusku už fašizmus zvítězil. Následný běh událostí tuto prognózu potvrdil.

Nastal čas o Stalinovi pohovořit...

„Stalin neodešel do minulosti, ale rozpustil se v naší budoucnosti“, — jakkoliv to mnohé zarmoutí.
Pierro Courtadea

Naše společnost – pokud je řeč o veřejné politice a politické analytice – za padesát let prošla cestu od ideologického poklonkování před Stalinem do odmítání všeho, co jím bylo uděláno: jak jako člověkem, žijícím mezi sobě podobnými, tak jako státníkem, na jehož myšlenkách, slovech a podpisech závisely osudy milionů lidí v různých zemích světa v několika generacích. Ale Stalin nebyl zapomenut, jak si to přáli a přejí mnozí. Nebyl zapomenut v důsledku toho, že veškerá politická realita SSSR i SNS nutí vzpomínat na něho osobně, na dílo, kterému sloužil; nutí vzpomenout pod tlakem každodenních okolností: zkusil by někdo při něm nezaplatit včas penze nebo výplaty; zkusil by někdo za něj koupit si za nakradené peníze limuzínu nebo vilu; zkusil by někdo za něj sít nepřátelství a podněcovat války mezi národy SSSR; zkusil by někdo za něj provádět v SSSR politiku v zájmech zahraničních vlád a mezinárodních mafií; zkusil by někdo za něj vydírat SSSR půjčkami nebo zbraněmi jiného druhu; zkusil by někdo za něj...