Latvijas vēsture no SDK (KOB) skatījuma

vestureDievs svēti Latviju, Latvijas zemi un tautu. Latvijā dzīvo gandrīz 2 miljoni iedzīvotāju, katrs no tiem veido Latvijas sabiedrību un savā ziņā ņem dalību Latvijas vēsturē. Mūsu vēsture1, tā ir atstājusi pamanāmas pēdas mūsu tagadesošā kulturā un dzīvē. Atcerēsimies Latvijas vēsturi no pirmas neatkarības iegušanas.

1917. gads - Krievijā sākas revolūcija, cariskais režīms brūk, iestājas bezvaldība. Lai izcīnītu tiesības izveidot pirmo Latvijas Republiku latviešu strēlnieki palīdz Ļeņinam uzvarēt cīņā par valdību. Rezultātā Latvija 1918. gadā atdaloties no Krievijas iegust pirmo, savā vēsturē oficiālo neatkarību. Latvijā veidojas Tautas padome, kuru 1920. gadā nomaina Satversmes sapulce. 1922. gadā veidojas Padomju savienība Ļeņina un citu boļševiku vadībā. 1929. gadā pēc Ļeņina nāves varu pārņem Staļins. 1933. gadā Veimāras republikā jeb toreizēja Vācijā, par reihskancleru kļust Hitlers, kurš sāk veidot Vācijas Impēriju. No skolas programmas mums ir zināms tāds jēdziens kā difuzija, līdzīgs process notiek arī politikā, to deve par globalizāciju. Šis process ir objektīvs, tas nozīme, ka globalizācija notiek tik un tā neatkarīgi no mūsu vēlmēm. No abām Latvijas pusēm notiek ļoti strauja Vācijas un PSRS attīstība. Starp PSRS un Vāciju sākas konkurence. Kā rezultātā Vācija un PSRS noslēdz Molotova-Ribentropa paktu, pēc kura Latvijas teritorija tiek pievienota PSRS. 1941. gadā Vācija uzbrūk Padomju savienībai un pievieno Latviju sev. 2. Pasaules kara laikā PSRS atgūst šo teritoriju. 1991. gadā pēc PSRS sabrukšanas Latvija atkal kļūst neatkarīga. Un 2004. gadā pēc tautas referenduma Latvija tiek pievienota ES.