Apie medžiagos autorystę

© Publikuojama medžiaga yra bendros kultūros dalis, dėl to niekas neturi į ją asmeninių autoriaus teisių. Jeigu kuris nors fizinis arba juridinis asmuo įstatymų nustatyta tvarka pasisavins autorines teises, tai įvykdęs, susidurs su atlygiu už vagystę, pasireiškiančiu nemalonia "mistika", išeinančia už jurisprudencijos ribų.
Kitu atveju, kiekvienas norintysis turi teisę, remdamasis jam būdingu visuomeninės naudos supratimu, kopijuoti bei tiražuoti šią medžiagą, taip pat ir komerciniais tikslais, visa apimtimi arba dalimis bet kokiu įmanomu būdu.
Naudojantis šią medžiagą savo veikloje, cituodamas dalimis arba teikdamas nuorodas į ją, prisiima sau visą asmeninę atsakomybę ir tuo atveju, jeigu bus sukurtas prasmių kontekstas iškraipantis šios medžiagos, kaip visumos, prasmę, jis turi visas galimybes susidurti su "mistiniu", nejuridiniu atlygiu.


Kiekvienas pageidaujantis turi galimybę tapti VSK autorių kolektyvo nariu, su sąlyga laikytis šiuos nuostatos.

Tam kad publikuoti straipsnius ar kitą medžiagą šiame portale reikia susisiekti su svetainės administratoriumi ir pateikti prašymą suteikti administravimo teisę.

Apie grįžtamojo ryšio prąsmę ir tikslus

Norėdami pašalinti skaitytojų nesusipratimus, atsirandančius dėl asmens tapatybės bet kokios naujos informacijos suvokimo savitumo, ir įtampą koncepcijos atžvilgiu, mes nusprendėme išsakyti savo nuomonę dėl mūsų veiklos taip, kaip patys tai suprantame.

Mes užsiimame savišvieta ir švietėjiška veikla, padedant kitų savišvietai .

Tuo pačiu — savišvieta — mūsų nuomone, turėtų vienaip ar kitaip užsiminėti visą gyvenimą visi žmonės be išimties. Visa kita — įskaitant konceptualią valdžią — pagrindinę veiklą lydintis efektai.

Mes niekada nebuvome užsibrėžė užduoties pateikti visapusiškai išsamų praeities ir dabarties aprašą, tolimesnių vystymosi perspektyvų, konkrečių tikslų formavimo algoritmų ir nustatytų tikslų įgyvendinimo būdų. Bet kadangi mes suprantame, kad pasaulėžiūrų sistemos, kurios egzistuoja visuomenėje, nulemia visą valdymo pobūdį visuose žmogaus veiklos srityse (istorija, ideologija, teisė, finansai ir t.t.), mes visada turėjome ir turime tikslą pasaulėžiūriškai pakilti virš nepriimtinų mums socialinio gyvenimo koncepcijų šalininkų. Tik šiuo atveju — besiplečiant galingesnėms pasaulėžiūrinėms sistemoms visuomenėje, kurios užtikrina išsamesnį ir gilesnį bendrų dalykų eigos suvokimą, ir pagrįstos gyvenimo praktikomis — mūsų oponentai atsidurs negalėjimo vykdyti savo įprastinės veiklos padėtyje.

Dėl šios priežasties mes ignoruojame visus priekaištus, neva koncepcijos turinyje nėra aprašyti vieni ar kiti klausimai, kai išsakantys tokias pastabas sociologijos ar kokios bebūtu konceptualios valdžios atžvilgiu patys užėmė išlaikytinių poziciją, neapgalvotai ar sąmoningai nukrypstant nuo to, kad įneštų savo indelį kartu gerinant daugelio žmonių gyvenimą; taip pat mes ignoruojame ir bevaisį nihilizmą mūsų palaikomos koncepcijos ir galimai esančių joje klaidų atžvilgiu, tačiau visuomet su dėkingumu esame pasirengę gauti pastabas dėl konkrečių klaidų mūsų medžiagoje, nes tokio pobūdžio pastabos padeda jų ištaisymui ir stiprina koncepcijos pozicijas visuomenėje.

Be to, mes esame pasiruošę su dėkingumu priimti kitų žmonių pagalba mūsų koncepcijos vystyme, tiek individualiai, tiek kolektyviai.
Mes manome, kad jeigu mūsų kūriniai atsiranda mąstančio žmogaus rankose, juntančio gyvenimą betarpiškai, ir suprasminančio viską, su kuo jis susiduria be paklusnaus atsižvelgimo į beprasmiškus tradicinius aiškinimus ir „dominuojančias nuomones“, ir jeigu jis panaudojęs koncepcijos medžiagą, išspręs kokias nors savo problemas, ir padės kitiems spręsti savo problemas — mes pasiekėme savo išorinės veiklos tikslus.

Mes visada pasiruošę priimti turiningą kritiką, nes matome joje mūsų orientacijos statyti iš vidaus neįtemptą socialinės veiklos sistemą, veikiančią visų į jos įeinančių žmonių laisvos valios pagrindu, teisingumo patvirtinimą.

Be to, būsime laimingi, jei po susipažinimo su Visuomenes Saugumo Koncepcija ir ją lydinčiais darbais, kaip mūsų kritikai, taip ir mūsų bendraminčiai galės užpildyti spragas mūsų ribotoje veikloje ir išplėsti tas jos šakas, kuriose efektyviam darbui trūksta mūsų žinių, įgūdžių ir išteklių.